Izjava o zaštiti podataka Academic Singles

Printer versionPDF version

(28.10.2020)

Za tvrtku be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg (u nastavku „be2 S.à.r.l.”)zaštita podataka vrlo je važna. Stoga se osobni podatci naših klijenata obrađuju isključivo na temelju zakonskih propisa o zaštiti podataka (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke ako nam ih dostavite u okviru registracije na našoj mrežnoj stranici radi korištenja uslugama Academic Singles (dalje u tekstu „Academic Singles”) ili u kontekstu kontakt forme te smo na temelju vaše suglasnosti ovlašteni prikupljati ih, koristiti se njima te ih obrađivati.  

Osobni podatci

Osobni podatci obuhvaćaju sve informacije koje se odnose na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati (dalje u tekstu: osoba čiji se osobni podatci prikupljaju). Razlikujemo osobne podatke u okviru besplatnog profila te članstva Premium.  

Besplatni profili

Prilikom besplatne registracije prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke:

Matični podatci: ime, adresa e-pošte, lozinka, spol, traženi spol, datum rođenja

Osobne karakteristike: karakterne osobine, tjelesna visina, boja očiju i kose, dužina kose, stas, etnička pripadnost, zvanje, obrazovanje, godišnji prihodi, navike u vezi s konzumacijom alkohola i pušenjem, podatci o djeci, vjeroispovijest

Podatci o profilu pretraga i ostali podatci: zemlja, regija, okrug/grad, poštanski broj, osobna pozdravna obavijest, profilne slike, dopunski profilni podatci iz kategorija „Prikazi” i „Lifestyle”

Podatke o vašim transakcijama: ID klijenta, obavijesti, datum prve registracije, aktivnost na našim mrežnim stranicama, vrsta pristupa (mobitel, zaslon), kod internog praćenja, datum i vrijeme pristupa, tip i verzija preglednika, operativni sustav, IP adresa, ID uređaja, ponuđač mobilne mreže

 

Članstvo Premium

Za članstvo Premium dodatno prikupljamo sljedeće podatke:

adresa stanovanja, prezime, telefonski broj i podatci o uplatama. Podatke o kreditnim karticama sigurnom vezom dostavljamo našim ugovornim pružateljima platnih usluga te ih pohranjujemo samo u anonimiziranom obliku.

 

Svrha obrade podataka

Gore navedenim osobnim podatcima koristimo se u sljedeće svrhe:

 • pružanje usluga koje ste zatražili kao i usluga korisničke službe
 • Odgovaranje na upite kupaca i komunikacija s onima koji vrše upite;
 • provedba i upravljanje poslovnim odnosima između nas i vas, npr. radi osiguranja usluga, provedbe plaćanja, obračuna i naplate potraživanja, u knjigovodstvene svrhe
 • provjera komunikacije između klijenata i djelatnika korisničke službe
 • informacije o novim, tj. dodatnim proizvodima na području datiranja tvrtke be2 S.à.r.l., kao i partnera tvrtke [Insparx:company-name] (Interdate S.A., 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg) te slanje e-biltena
 • anketiranje klijenata, marketinške kampanje, analize tržišta
 • poštovanje pravnih zahtjeva (npr. obveza čuvanja dokumentacije u skladu s poreznim pravom te pravom trgovačkih društava)
 • očuvanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda i usluga te naših mrežnih stranica sprječavanjem i otkrivanjem sigurnosnih rizika, prijevara ili drugih kriminalnih radnji, tj. namjera nanošenja štete, kao i analizom sadržaja
 • rješavanje sporova, provedba postojećih ugovora i u svrhu potraživanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva.

Obrada osobnih podataka potrebna je radi ostvarenja gore navedenih ciljeva, uključujući provedbu (ugovornih) poslovnih odnosa s Vama. Pravni temelj za obradu podataka je, pod uvjetom da izrijekom nije nešto drugo navedeno, članak 6. (1.) (b) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka ili Vaša izričito dodijeljena suglasnost u skladu s člankom 6. (1) (a) navedene uredbe.

Ako se gore navedeni podatci obrađuju u svrhu koja odstupa od prvotne svrhe prikupljanja podataka, dužni smo Vas prije obrade podataka obavijestiti o novoj svrsi. Na taj način imate mogućnost uskratiti svoju suglasnost za obradu podataka u drugu svrhu.

 

Ustupanje podataka trećima

Sa svim podatcima koji nam se dostavljaju povjerljivo se postupa. Vaše osobne podatke nećemo prodavati trećima.

Vaši podatci u pravilu se ne ustupaju trećima, osim ako ste se s time suglasili, tj. ako smo zakonski ovlašteni i/ili dužni ustupiti vaše podatke.

Osobne podatke dostavljamo sudovima, poreznim i nadzornim tijelima, pod uvjetom da je to pravno dopušteno i nužno radi poštovanja važećeg prava ili potraživanja, ostvarivanja ili obrane određenih prava. Poduzimamo sve mjere kako bismo osigurali prikladnu i primjerenu zaštitu vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke dostavljamo u gore navedene svrhe, pod uvjetom da su podatci potrebni radi pružanja usluga, sljedećim poduzećima, tj. kategorijama poduzeća:

 • insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Njemačka. Naš pružatelj usluga odgovoran je za rad naše platforme, razvoj softvera, korisničku službu, marketing te za slanje e-biltena.
 • Pružateljima platnih usluga, posredničkim bankama / bankama koje provode transakcije radi provedbe platnih transakcija: na primjer https://www.wirecard-cardsolutions.co.uk/privacy-policy/.
 • U slučaju neplaćanja, poduzećima za naplatu radi zaštite naših poslovnih interesa.
 • Poslovnim partnerima / partnerima za marketing, e-poštu i e-bilten.
 • Podatci se mogu slati specijaliziranim pružateljima usluga kako bi se spriječila, tj. suzbila zloporaba od strane klijenata i/ili trećih.
 • Davatelja IT usluga za pohranu podataka unutar EU.

Primateljima izvan Europske unije podatci se šalju samo ako su nužni radi ispunjenja svrhe i isključivo na temelju standardnih ugovornih klauzula EU-a. Time je osigurana obrada vaših podataka i u SAD-u u skladu s propisima o zaštiti podataka (Odluka o primjerenosti Europske komisije od 12.07.2016., posl. br. C(2016) 4176 final, SL L 207/1 od 01.8.2016.).

 

Rok čuvanja

Ako prilikom prikupljanja podataka (npr. u okviru suglasnosti) nije navedeno izričito razdoblje čuvanja podataka, osobni se podatci brišu čim više nisu potrebni radi ostvarenja svrhe njihovog čuvanja, osim ako ne postoje zakonske obveze čuvanja (npr. obveze čuvanja koje se temelje na pravu trgovačkih društava ili poreznom pravu).

 

Sigurnost podataka

Poduzimamo tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bismo vaše podatke koje pohranjujemo i obrađujemo u našem poduzeću zaštitili od manipuliranja, gubitka povjerljivosti, uništenja ili pristupa neovlaštenih osoba. Te sigurnosne mjere našeg poduzeća kontinuirano poboljšavamo u skladu s tehnološkim razvojem.  

Prava osoba čiji se osobni podatci prikupljaju: pravo na informiranje, ispravak, brisanje ili ograničenje obrade vaših osobnih podataka, pravo prigovora i pravo na ustupanje podataka

Na vaš zahtjev obavještavamo vas, u skladu s važećim pravom, o tome pohranjujemo li osobne podatke u našem poduzeću i koju vrstu podataka. Ako ste i sami prijavljeni kao korisnik, dajemo vam mogućnost uvida u vaše podatke te mogućnost promjene i brisanja istih po potrebi. Ako su, usprkos nastojanjima našeg poduzeća u vezi sa sigurnošću i točnošću podataka, pohranjene pogrešne informacije, a vi kao korisnik niste sami u stanju ispraviti vaše podatke, na vaš zahtjev mi ćemo ih ispraviti.

Imate pravo od našeg poduzeća zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Osim toga možete tražiti da vam se podatci koje ste ustupili našem poduzeću dostave u strukturiranom, uobičajenom i tehnički čitljivom formatu. Na obradu podataka od strane našeg poduzeća možete uložiti i prigovor.

Nadalje imate pravo zatražiti brisanje vaših osobnih podataka, pod uvjetom da to nije u suprotnosti sa zakonskim rokovima čuvanja. Podatke brišemo kada više nisu potrebni za svrhu za koju smo ih prikupljali i obrađivali, tj. ako opozovete dodijeljenu sigurnost i ne postoji više neki drugi pravni temelj za nastavak obrade vaših podataka. Podatke brišemo osim toga ako je obrada, iz nama nepoznatih razloga, bila nezakonita, tj. ako ste uložili prigovor na obradu i ne postoje prioritetni interesi za njihovu obradu. Vaše podatke brišemo i kada za to postoji zakonska obveza. Naše poduzeće poduzelo je i tehničke mjere kako bi sve primatelje vaših podataka upoznalo s vašim zahtjevom za brisanje, tj. ispravak osobnih podataka. To vrijedi samo za slučaj da smo te podatke objavili, tj. učinili javno dostupnima. Brišu se sve poveznice, kopije i replikacije vaših osobnih podataka.

Ako ste se suglasili s obradom vaših osobnih podataka, u svakom trenutku možete opozvati suglasnost za buduće razdoblje. Opozivom suglasnosti obrada podataka u prošlosti ne smatra se nezakonitom.

Ustupanje podataka našem poduzeću dobrovoljno je. No, ti su podatci nužni za provedbu zaključivanja ugovora, tj. za odgovaranje na vaše upite. Ako nam ne ustupite podatke, postoji mogućnost da se ugovor ne može zaključiti, tj. da na vaše upite ne možemo odgovoriti. Ustupanje podataka nužno je za zaključivanje ugovora.

Podatci za kontakt s povjerenikom za zaštitu podataka našeg poduzeća:

[email protected] ili poštanska adresa

be2 S.à.r.l. Academic Singles povjerenik za zaštitu podataka 13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

Na obradu podataka od strane našeg poduzeća možete uložiti prigovor i nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Nadzorno tijelo za zaštitu podataka nadležno za naše poduzeće:

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll L-4361 Esch-sur-Alzette Luksemburg

Tel.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Kao osoba čiji se osobni podatci prikupljaju možete se obratiti i lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka u vašoj zemlji: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

E-bilten

Podatci koje ste dali prilikom prijave za primanje e-biltena našeg poduzeća koristit će se isključivo u tu svrhu.

Za pravovaljanu registraciju traže se ime i valjana e-adresa. Kako bismo provjerili je li prijavu u stvarnosti izvršio vlasnik e-adrese, koristimo se tzv. „Double-opt-in” postupkom. U okviru tog postupka evidentiraju se pretplata na e-bilten, slanje obavijesti za potvrdu te primitak traženog odgovora. Podatcima se koristimo isključivo u svrhu slanja e-biltena.

Svoju suglasnost za pohranu podataka i njihovo korištenje radi slanja e-biltena možete opozvati u svakom trenutku. Svaki e-bilten sadrži odgovarajuću poveznicu. Primitak e-biltena možete osim toga u svakom trenutku odjaviti izravno slanjem e-pošte na [email protected] ili poštom na sljedeću adresu:

be2 S.à.r.l. Academic Singles Odnosi s klijentima 13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg  

Podatci o protokolu

Kada posjećujete naslovnu stranicu našeg poduzeća, vaš internetski preglednik iz tehničkih razloga internetskom poslužitelju našeg poduzeća automatski šalje podatke (podatci protokola) koje naše poduzeće zapisuje kao dnevničku datoteku. Radi se o sljedećim podatcima:

 • datum i vrijeme posjeta, URL referentne mrežne stranice, pozvana datoteka, količina prijenosa podataka, tip i verzija preglednika, operativni sustav, IP adresa, naziv domene vašeg ponuditelja pristupa internetu.

Radi se isključivo o informacijama koje ne omogućuju povezivanje s fizičkom osobom. Te su informacije nužne iz tehničkih razloga kako bi se sadržaji mrežne stranice koje ste tražili prikazali na ispravan način. Takve su informacije neophodne prilikom korištenja internetskim ponudama. Podatci protokola analiziraju se isključivo u statističke svrhe kako bi se optimizirali prezentacija našeg poduzeća na internetu i tehnika na kojoj se to temelji. Nakon toga podatci se brišu.

Podatci protokola pohranjuju se odvojeno od drugih podataka koje naše poduzeće prikuplja u okviru pristupa stranicama.

 

Pseudonimizirani ili anonimizirani korisnički profili

Academic Singles daje izrađivati analize o ponašanju korisnika u okviru korištenja uslugama Academic Singles te u tu svrhu izrađuje anonimizirane ili pseudonimizirane korisničke profile. Korisnički profili ne analiziraju se u odnosu na osobu, već anonimizirano, tj. pseudonimizirano. Analizom se želi postići poboljšanje naših usluga.

 

Analize na osnovu praćenja, alata za remarketing

Kako bismo kontinuirano poboljšavali našu ponudu, koristimo se tehnologijama tzv. praćenja.

Google Analytics:

Academic Singles se koristi uslugom Google Analytics tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (dalje u tekstu: „Google”). Google Analytics upotrebljava tzv. „kolačiće”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalo klijenta i omogućuju analizu načina na koji se klijent koristi mrežnom stranicom. Informacije o korištenju mrežnom stranicom koje se dobivaju preko kolačića (uključujući IP adresu) prenose se na poslužitelj tvrtke Google u i tamo pohranjuju. Google se koristi tim informacijama kako bi analizirao način na koji se klijent koristi mrežnom stranicom, radi izrade analiza o aktivnostima na mrežnoj stranici za vlasnike tih stranica i radi pružanja ostalih usluga koje su povezane s korištenjem mrežnom stranicom i internetom. Google te informacije po potrebi ustupa i trećima, ako je to zakonski propisano ili ako treći po nalogu tvrtke obrađuju te podatke. Google ni u kojem slučaju neće IP adrese klijenata povezati s drugim podatcima koje je prikupio. Klijent je ovlašten spriječiti instaliranje tih kolačića odgovarajućim postavkama na svojem pregledniku; no, u tom se slučaju klijenta upozorava na to da se svim funkcijama te mrežne stranice možda neće moći u potpunosti koristiti. Korištenjem ovom mrežnom stranicom klijent izjavljuje da je suglasan s time da tvrtka Google obrađuje prikupljene podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedenu svrhu. Detaljnije informacije o Google Analytics i zaštiti podataka pronaći ćete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Za analizu naših korisnika upotrebljavamo uslugu Universal Analytics. Na taj način dobivamo podatke o njihovom korištenju naših ponuda na različitim uređajima ("Cross Device"). Koristimo anonimno korisničko ime koje ne sadržava osobne podatke i ne šalje nikakve podatke Googleu. Putem Googleovog plugina za preglednik možete u svakom trenutku isključiti opciju prikupljanja i pohranjivanja podataka (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Te opcije morate isključiti na svim sustavima koje koristite, na primjer, na drugom pregledniku ili na svojem mobilnom uređaju. Više informacija o usluzi Universal Analytics možete pronaći ovdje: https://support.google.com/analytics/answer/2838718? 

Omogućene su sljedeće značajke oglašavanja na usluzi Google Analytics:

 • Re-marketing putem usluge Google Analytics
 • Google Display Network izvještavanje o pregledima korisnika
 • Google Analytics Demografsko izvještavanje i izvještavanje o interesima
 • Integrirane usluge koje zahtijevaju da Google Analytics prikuplja podatake putem promotivnih kolačića I identifikatora

Ove značajke oglašavanja dopuštaju Google Analytics-u prikupljanje informacija o prometu putem Google promotivinih kolačića (za više informacija posijetitehttps://www.google.com/policies/technologies/tipes/) i identifikatora, uz podatke prikupljene standardnom Google Analytics implementacijom.

Google Ads (remarketing)

Academic Singles se koristi osim toga i funkcijom remarketinga u okviru usluge Google Ads. Google Ads je program internetskog oglašavanja tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google”). Funkcija remarketinga nam omogućuje da posjetiteljima naše mrežne stranice na drugim mrežnim stranicama u okviru mreže za oglašavanje tvrtke Google (na Googleu, takozvani „Google oglasi” ili na drugim mrežnim stranicama) prikazujemo reklamne oglase koji se temelje na njihovim interesima. U tu svrhu analizira se interakcija posjetitelja na našoj stranici, npr. za koje je ponude posjetitelj pokazao interes, kako bi se posjetiteljima nakon posjeta našoj stranici mogli prikazivati ciljani oglasi i na drugim stranicama. Google pritom, u preglednicima korisnika koji posjećuju određene usluge tvrtke Google ili mrežne stranice u okviru mreže za oglašavanje, pohranjuje određen broj. Preko tog broja, koji se naziva „cookie” (kolačić), evidentiraju se posjeti mrežnim stranicama tih korisnika. Taj broj služi za sigurnu identifikaciju internetskog preglednika na određenom računalu, a ne za identifikaciju osobe. Informacije o korištenju našom mrežnom stranicom (uključujući IP adresu) koje se evidentiraju kolačićima, u pravilu se prenose na poslužitelj tvrtke Google u i tamo pohranjuju. Ukazujemo na to da je na toj mrežnoj stranici Google Ads (remarketing) proširen kodom “gat._anonymizeIp();” što omogućuje anonimiziranu evidenciju IP adresa (takozvani IP masking, tj. sakrivanje IP adrese). Stoga Google na naš zahtjev evidentira vašu adresu u skraćenom obliku, što jamči anonimizaciju i ne dopušta povezivanje s vašim identitetom. Ako se na ovoj mrežnoj stranici aktivira anonimizacija IP adresa, Google će u zemljama članicama Europske unije ili u drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prethodno skratiti vašu IP adresu. Samo se u iznimnim slučajevima puna IP adresa šalje poslužitelju u SAD-u i tamo skraćuje.

Pohranu kolačića možete onemogućiti odgovarajućim namještanjem softvera vašeg preglednika, međutim, napominjemo da se u tom slučaju možda nećete moći koristiti svim funkcijama te mrežne stranice u punom opsegu. Dodatno u svojem pregledniku možete deaktivirati oglase na Googleu koji su prilagođeni vašim interesima kao i odgovarajuće oglase Googlea na internetu (u okviru mreže za oglašavanje tvrtke Google). U tu svrhu potrebno je na poveznici www.google.com/settings/ads u podtočci „Postavke za deaktivaciju” kliknuti na poveznicu „deaktiviraj”. Reklame prilagođene vašim interesima možete deaktivirati i na https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ preko kolačića za odbijanje usluge; pritom se na vaše računalo instalira kolačić za odbijanje usluge (opt-out).

Google Firebase

Academic Singles koristi Google Firebase, uslugu koju pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (Google). Google Firebase se koristi tehnologijama za praćenje, što nam omogućava da analiziramo kako se koristi naša aplikacija. U tu svrhu, informacije o korištenju aplikacije se prikupljaju i šalju Googleu, gdje se lokalno pohranjuju. Google za to koristi naš ID oglašivača. Više informacija o Google Firebase i zaštiti podataka možete pronaći na https://www.google.com/policies/privacy/ i https://firebase.google.com/. Google ima certifikat sustava zaštite privatnosti. ID oglašivača možete urediti u postavkama vašeg uređaja (iOS: Privatnost > Oglašavanje > Ograniči praćenje oglasa; Android: Račun > Google > Oglasi).

Firebase se koristi i za prosljeđivanje push notifikacija (poznatih i kao poruke unutar aplikacije), poruka koje se prikazuju samo unutar aplikacije. U tu svrhu vašem mobilnom uređaju se dodjeljuje pseudonimizirana push referenca, koja služi kao odredište za push notifikacije ili poruke unutar aplikacije. Sadržaj push notifikacija možete u svakom trenutku aktivirati i deaktivirati na sljedeći način: (1) Kad instalirate aplikaciju, možete je na svom uređaju pronaći pod Postavke > Aplikacije. Pod Postavke aplikacija > Notifikacije možete u svakom trenutku urediti sadržaj push notifikacija. (2) Sadržaj push notifikacija na svom uređaju možete urediti i pod Postavke > Notifikacije.

Aplikacije za pametne telefone Academic Singles koriste se alatom Crashlytics koji je dio Google Firebase. Služi za zapis rušenja aplikacija. Ne ustupaju se osobni podatci. Šalju se samo izvješća o rušenju aplikacija u stvarnom vremenu koja obuhvaćaju točne podatke o kodnim mjestima i informacije o uređaju koji pojednostavljuju održavanje i usmjereni su na poboljšanje stabilnosti aplikacije. Izjavu o zaštiti podataka za Crashlytics možete pregledati na: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

Academic Singles primjenjuje i tehnologiju za analizu tvrtke adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin („adjust”). adjust se za izradu analiza koristi IP i Mac adresama korisnika; korištenje se provodi isključivo u anonimiziranom obliku. Povezivanje s fizičkom osobom na taj način nije moguće.

ID oglašivača

Za potrebe praćenja i oglašavanja, aplikacija Academic Singles koristi ID oglašivača, poznat i kao "Identifikacija oglašivača" (IDFA) za Apple uređaje i "ID Android oglaivača" (ID oglašivača) za uređaje koji koriste Googleove proizvode i usluge. Oni se u daljnjem tekstu spominju kao "ID(i) oglašivača". Korisnik može deaktivirati ID oglašivača. Na iOS uređajima to možete napraviti u Postavkama, pod Privatnost > Oglašavanje tako da odaberete "Bez praćenja oglasa". Za uređaje koji rade u sustavu Android to se radi pod "Google postavke" (ili pod "Postavke" a zatim u "Google"), dodirom na "Oglasi" i odabiranjem opcije "Odustajanje od personalizacije oglasa". ID oglašivača je pseudonim.

Više informacija i Appleovu politiku zašite privatnosti korisnika možete pronaći ovdje: https://www.apple.com/legal/privacy/  

Više informacija i Googleovu politiku zašite privatnosti možete pronaći ovdje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

iAD Framework

U svrhu praćenja i promotivnih potreba programa Apple Search Ads, Academic Singles koristi Appleovu aplikaciju iAD Framework (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). Više informacija kao i Appleovu politiku zaštite osobnih podataka za njegov program Search Ads možete pronaći ovdje: https://searchads.apple.com/privacy/

Smartly

Academic Singles upotrebljava alat Smartly.io za izradu i upravljanje reklamnim oglasima na Facebooku i Instagramu. Smartly.io je usluga tvrtke Solutions Inc. sa sjedištem u Elielinaukiou 2 G, 00100 Helsinki, Finska. Čim korisnik klikne na reklamni oglas tvrtke Academic Singles na Facebooku ili Instagramu, preusmjerava se na stranicu Academic Singles, što nama omogućuje da prikupljamo i Facebooku šaljemo sljedeće podatke: 1) identifikacija oglasa na Facebooku, 2) vrijeme klika na oglas na Facebooku. Smartly može prikupiti podatke koji nisu osobni niti agregirani. Naglašavamo da smo prilikom korištenja alatom namjestili odgovarajuće postavke na način da se usluzi Smartly ne dostavljaju nikakvi osobni podatci korisnika. Dodatne informacija o zaštiti podataka za Smartly.io možete dobiti na https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1570479/Privacy%20Policy/Smartly.io%20Privacy%20Policy.pdf?t=1541065391182

Personalizirana publika na Facebooku – Facebook Pixel

U okviru naših usluga, u svrhu naših legitimnih interesa za analizu, optimizaciju i ekonomske operacije našeg poslovanju, koristimo takozvani programski kôd “Facebook-Pixel” firme Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Pomoću njega možete pratiti ponašanje korisnika, npr. nakon klika na reklamu na Facebooku. Ova metoda se koristi za procjenu učinkovitosti reklama na Facebooku u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta, a osim toga može pomoći u optimizaciji budućih promotivnih aktivnosti. U okviru usluge personalizirane publike na Facebooku ne prenosimo nikakve evidencije podataka, posebno ne e-adrese naših korisnika - ni šifrirane, niti one koje nisu šifrirane - Facebooku.

Podaci prikupljeni u kontekstu upotrebe programskog koda Pixel su anonimni za nas, podaci nam ne daju nikakve informacije o identitetu korisnika. Međutim, podatke čuva i obrađuje Facebook, tako da je veza s odgovarajućim korisničkim profilom moguća i Facebook podatke može koristiti za svoje oglase, prema Facebookovoj direktivi o korištenju podataka (https://hr-hr.facebook.com/about/privacy/). Možete omogućiti da Facebook i njegovi partneri prikazuju oglase na samom Facebooku ili i izvan njega. Za ove svrhe, na vaše računalo se može pohraniti kolačić. Trenutne informacije o Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) možete pronaći ovdje: https://hr-hr.facebook.com/business/gdpr.

Ako želite onemogućiti personaliziranu publiku web lokacije Facebook, možete to učiniti ovdje: https://hr-hr.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Kako biste to mogli napraviti, morate biti prijavljeni na Facebook

Za deaktivaciju upotrebe kolačića na vašem računalu možete postaviti svoj Internet preglednik tako da se u budućnosti kolačići više ne mogu pohranjivati na vašem računalu ili da se već pohranjeni kolačići mogu izbrisati. Međutim, isključivanje svih kolačića može značiti da se neke funkcije na našim web stranicama više neće moći izvršavati. Osim toga, dostupne su različite aplikacije koje omogućavaju sprečavanje slanja podataka Facebooku. Ove aplikacije možete koristiti ako želite onemogućiti prijenos podataka Facebooku.

Osim toga, imate mogućnost odustati od praćenja programskim kodom Facebook Pixel u ovom pregledniku. Da biste to učinili - kliknite ovdje: Deaktivirajte Facebook Pixel za ovaj preglednik. Kolačić za izuzeće bit će dodan vašem pregledniku kako bi ubuduće zaustavio prikupljanje vaših podataka svaki put kada posjetite ovu web stranicu.

Facebook-Connect

Dajemo vam mogućnost prijave na naše usluge putem funkcije Facebook-Connect. Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, SAD, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Dodatna registracija zbog toga nije moguća. Za prijavu se preusmjeravate na stranicu Facebook na kojoj se možete prijaviti svojim korisničkim podatcima. Na taj se način vaš profil na Facebooku povezuje s našim uslugama. Takvim povezivanjem od tvrtke Facebook Inc. automatski dobivamo sljedeće podatke: raspon godina, datum rođenja, adresu e-pošte, ime, prezime, spol, identifikacijski broj za Facebook, poveznicu za profil na Facebooku, jezik, sliku, vremensku zonu, potvrđeni profil na Facebooku, token za pristup, potpisani zahtjev.

Od tih se podataka koristimo isključivo vašim datumom rođenja, e-adresom, imenom, spolom, slikom, tokenom za pristup, potpisanim zahtjevom. Te su nam informacije kod zaključivanja ugovora obavezne kako bismo vas mogli identificirati.

Dodatne informacije o funkciji Facebook-Connect i postavkama privatnosti pronaći ćete u napomenama o zaštiti podatakahttps://facebook.com/about/privacy i uvjetima korištenjahttps://facebook.com/legal/terms tvrtke Facebook Inc.

Facebook SDK

Osim toga, u pogledu aplikacija upotrebljavamo razvojni alat SDK tvrtki Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, SAD, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska („Facebook SDK”). Facebook SDK omogućuje anonimiziranu ocjenu ponašanja korisnika te mjerenje aktivnih korisnika i njihovog ponašanja (npr. objave, odgovori, glasovanja). To nam ni na koji način ne omogućuje pristup podatcima tvrtke Facebook ili računima korisnika na Facebooku. Za više informacija o Facebook SDK posjetite https://developers.facebook.com/docs/ios i https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Ova stranica koristi Taboolinu tehnologiju za otkrivanje sadržaja kako bi vam preporučila online sadržaje koji bi vas mogli zanimati. Kako bi vam mogla davati takve preporuke, Taboola prikuplja informacije o vašem uređaju i vašem ponašanju na ovoj stranici (i partnerskim stranicama) pomoću kolačića i sličnih tehnologija. Za više informacija pogledajte Taboolinu politiku privatnosti (https://www.taboola.com/privacy-policy) ili kliknite ovdje (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) za izuzimanje iz te opcije.

Verizon Media - Yahoo

Ova stranica koristi Verizon Media - Yahoovu tehnologiju za otkrivanje sadržaja kako bi vam preporučila online sadržaje koji bi vas mogli zanimati. Kako bi vam mogli davati takve preporuke, Verizon Media prikuplja informacije o vašem uređaju i vašem ponašanju na ovoj stranici (i partnerskim stranicama) pomoću kolačića i sličnih tehnologija. Za više informacija pogledajte Yahoovu politiku privatnosti za Verizon Media (https://www.verizon.com/about/privacy/full-privacy-policy) ili kliknite na "strancu s postavkama privatnosti" za izuzimanje iz te opcije.

Cloudflare

Za zaštitu od napada, zlonamjernih botova te u svrhu optimiziranja vremena učitavanja naše stranice koristimo se uslugama našeg tehnološkog partnera Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Svi podaci preneseni sa i na ovu internetsku stranicu (uključujući i vašu IP adresu), obrađuju se putem globalne mreže za distribuciju sadržaja, CDN („Content Delivery Network“) pružatelja usluga Cloudflare. Standardno se koristi najbliži centar. Cloudflare upravlja podatkovnim centrima unutar EU. Za podatkovne centre izvan EU primjenjuje  se „EU standardnim ugovornim klauzulama“. Za prepoznavanje i obranu od napada Cloudflare pohranjuje pristupne podatke koji se obično brišu u roku od 4 sata, a najkasnije za 3 dana. Za daljnje informacije o politici zaštite privatnosti usluge Cloudflare posjetite: https://www.cloudflare.com/security-policy.  Podatke o tome što Cloudflare točno pohranjuje možete pronaći ovdje: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Korištenjem ove internetske stranice izjavljujete da se slažete s obradom prikupljenih podataka od strane usluge Cloudflare, kako je opisano gore.

Popis naših partnera

Za prikaz popisa naših partnera s kojima surađujemo u analitičke, izvedbene ili marketinške svrhe kliknite ovdje. Većina naših partnera osobne podatke korisnika primit će samo ako korisnik dođe na našu stranicu preko oglasa dotičnog partnera. Kod podataka koje dijelimo s partnerima uvijek poštujemo postavke korisnika o zaštiti podataka, tj. osobni podaci prosljeđuju se partnerima samo ako je korisnik dao suglasnost za to.

Automatska obrada

Provodi se zbog podjele klijenata u različite ciljne i korisničke skupine, uključujući, ali ne ograničavajući se na slanje biltena specifičnih za određenu skupinu u kojima se predstavljaju proizvodi i usluge Academic Singles  ili za oglašavanje na temelju interesa tih ciljnih skupina, kao i za pružanje personaliziranih usluga, ponuda i popusta koji zadovoljavaju potrebe naših klijenata. Pravna osnova za Academic Singles je zakoniti interes za direktan marketing i oglašavanje vlastitih proizvoda. Academic Singles automatsku obradu koristi i za prepoznavanje obrazaca prijevare i sprečavanje zlouporabe web stranica. U tu se svrhu obrađuju sljedeći podaci: podaci profila, podaci o korištenju usluge, geografski podaci, podaci o plaćanju i narudžbama, kao i osobni podaci koji se prikupljaju u vezi s registracijom, ispunjavanjem testa osobnosti i profilom, korištenjem naše usluge procesom narudžbe. Podaci se sažimaju pod pseudonimom i u automatskom procesu uspoređuju s prethodnim podacima. U slučaju sumnje na zlouporabu, djelatnik pregledava informacije uključujući dotični profil i njegove podatke, kao i bilo koje kršenje ugovora od strane drugih članova. Ako se otkriju nezakonite ili neautorizirane aktivnosti bilo unutar ili izvan naše usluge, poduzimaju se mjere koje mogu imati značajan utjecaj na korisnika (uključujući suspendiranje i zatvaranje računa). Pravna osnova za Academic Singles  i opravdani interes Academic Singles članova je sprečavanje trećih strana u zlouporabi uslugu Academic Singles za ugovorne i/ili nezakonite aktivnosti.

Obavijest za članove

Academic Singles svojim premium članovima u nekim zemljama nudi uslugu međusobne komunikacije putem video chata. Ona se provodi putem pružatelja usluge sa sjedištem u SAD-u, uz poštivanje propisa o obradi podataka OUZP-a. Video chat je šifriran u okviru mreže ravnopravnih članova. Video i audio sadržaj se ne pohranjuju. Tijekom korištenja video chata, IP adresa i identifikacija korisnika prosljeđuju se pružatelju usluge. Pružatelj usluge sprema vrijeme i trajanje video chata u svrhu naplate. U ovom kontekstu, Academic Singles ne prikuplja ni ne prenosi nikakve druge podatke. Korištenje usluge video chata isključivo je odluka korisnika.

Kolačići

Dio usluga koje pruža Academic Singles zahtijeva upotrebu takozvanih „kolačića” (cookies). Academic Singles stoga izričito ukazuje klijentima na upotrebu kolačića.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju ili vremenski ograničeno u radnoj memoriji računala (takozvani sesijski kolačići) ili na tvrdi disk računala (takozvani „trajni kolačići”). Kolačići sadrže npr. informacije o dosadašnjim posjetima korisnika odgovarajućim poslužiteljima, informacije o dosad pregledanim ponudama ili o modalitetima plaćanja koji su dogovoreni za dosad zaključene poslove. Osnovna je svrha kolačića da se pohranjivanjem osobnih postavki na mrežnim stranicama osigura s jedne strane ponuda prilagođena kupcu, a da se s druge strane korištenje servisima učini što jednostavnijim, budući da klijent na taj način može posjećivati mrežne stranice, a da ne mora svaki puta iznova namještati sve postavke. Kolačići se ne upotrebljavaju za samostalnu izvedbu programa ili za prijenos virusa na računalo klijenta.

Academic Singles se koristi sesijskim kolačićima, partnerskim i povezanim kolačićima kao i trajnim kolačićima.

 

Sesijski kolačići:

Academic Singles se koristi takozvanim „sesijskim kolačićima”. Takvi se kolačići ne pohranjuju na tvrdi disk klijentovog računala te se brišu napuštanjem preglednika. Sesijski kolačići upotrebljavaju se u prvom redu za autentifikaciju prijave prilikom postupka registracije.

 

Partnerski i povezani kolačići:

Academic Singles upotrebljava nadalje „partnerske”, tj. „povezane kolačiće”. Pod tim se podrazumijevaju kolačići koji se postavljaju kada klijent preko reklamne površine partnera poseže za uslugama Academic Singles. Ti kolačići služe za obračun s partnerom i ne sadrže osobne podatke o klijentu. Automatski se brišu ili registracijom klijenta na mrežnu stranicu Academic Singles ili istekom razdoblja valjanosti pojedinog kolačića.

 

Trajni kolačići:

Academic Singles upotrebljava takozvane „trajne kolačiće” kako bi pohranio postavke osobnog korištenja koje klijent unosi prilikom korištenja uslugom Academic Singles. Na taj način klijent prilikom ponovnog posjeta mrežnih stranica Academic Singles ponovno pronalazi svoje osobne postavke, dok s druge strane postoji mogućnost automatskog razlikovanja statusa članstva pojedinog klijenta; osim toga se može ustanoviti je li klijent već vidio određene informacije i reklamne aktivnosti ili npr. je li već sudjelovao u određenoj anketi. Upotreba trajnih kolačića služi za personalizaciju i poboljšanje usluga koje pruža Academic Singles.

 

Partnerske stranice:

Ako su usluge Academic Singles uključene u mrežnu stranicu partnera, i ti se partneri mogu koristiti kolačićima. Academic Singles nema kontrolu nad time te ne odgovara za praksu tih partnera. Stoga Academic Singles svojim klijentima radi vlastite sigurnosti preporučuje da se informiraju o odredbama o zaštiti podataka pojedinih partnerskih poduzeća. Isto vrijedi kada klijent preko mrežne stranice ili aplikacija Academic Singles posjećuje mrežnu stranicu partnera.

Većina preglednika standardno je namještena tako da automatski prihvaća kolačiće. No, klijent ima pravo i mogućnost namjestiti svoj preglednik na način da on odbija kolačiće ili da prethodno barem traži potvrdu klijenta. Odluči li se klijent za odbijanje, tj. za isključivanje kolačića, postoji mogućnost da je opseg usluga Academic Singles ograničen i da sve ponude ne funkcioniraju nesmetano.

 

Suglasnost

Zaključivanjem ugovora suglasan sam da tvrtka be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg ili treći koji djeluju u ime i po nalogu tvrtke be2 S.à.r.l., prikupljaju i obrađuju moje osobne podatke u gore navedene svrhe.

Informiran sam o tome da tvrtka be2 S.à.r.l. dokumentira tu suglasnost.

Nadalje sam upoznat s time da se moji osobni podatci koji su prikupljeni u okviru gore navedene svrhe obrađuju poštovanjem Opće uredbe o zaštiti podataka.

Obaviješten sam o tome da se moji podatci obrađuju na dobrovoljnoj osnovi i da svoju suglasnost za obradu podataka mogu uskratiti bez negativnih posljedica, tj. opozvati u bilo kojem trenutku za buduća razdoblja.

Za opoziv je dovoljno poslati e-poštu u kojoj treba navesti e-adresu koja je registrirana pri [Insparx:company-name] kao i zemlju čijim se uslugama tvrtke Academic Singles klijent koristi te korisničko ime (alternativno: ID kontakta koji mu je dodijeljen):

[email protected]

Informiran sam o tome da svoj opoziv mogu dostaviti telefaksom na broj: +385 18 000435 ili pisanim putem na be2 S.à.r.l., Academic Singles Korisnička služba / opoziv suglasnosti, tj. ispravak podataka, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg.

 

Suglasnost za obradu podataka u reklamne svrhe

Slažem se da će be2 S.à.r.l. poslati ili prikazati prilagođene informacije o novim ili komplementarnim proizvodima za upoznavanje. To obuhvaća i reklame partnerskih poduzeća tvrtke be2 S.à.r.l..

Informiran sam i o tome da svoju suglasnost za pohranu svojih podataka i njihovu upotrebu radi slanja reklama mogu u svakom trenutku, bez nepogodnosti za sebe, otkazati bez naknade za buduća razdoblja. U tu je svrhu dovoljno poslati e-poštu na [email protected], uz podatak o e-adresi koja je registrirana pri be2 S.à.r.l., podatak o zemlji čijim se uslugama tvrtke Academic Singles klijent koristi te korisničko ime (alternativno: dodijeljen ID kontakta).